Interessentskab (I/S)

Er du interesseret i at starte en virksomhed, så har du måske hørt om interessentskaber. Et interessentskab, som forkortes til I/S, er en virksomhedsform, der ejes eller drives af mindst to personer. Disse kan være enten fysiske eller juridiske. Et I/S minder om en enkeltmandsvirksomhed, men har altså to eller flere ejere. Interessentskaber kan ejes af selskaber, men er som oftest personligt ejet. Ejerne kaldes interessenter. 

Interessentskaber bliver især anvendt, når der er tale om samarbejde blandt et mindre antal af personer. Der er mulighed for at anvende det på et bredt udvalg af virksomhedstyper.  

Der er flere fordele og ulemper ved et interessentskab, du bør sætte dig ind i, hvis du overvejer at oprette et. Der er også informationer vedrørende skat og løn i et interessentskab, der også er vigtige at vide. Sæt dig derfor grundigt ind i stoffet, inden du kaster dig ud i at stifte et interessentskab, uanset om det er et I/S dit valg falder på, eller om det er et anpartsselskab eller et Aktieselskab

Hvordan opretter man et interessentskab (I/S)? 

Hvordan opretter man et interessentskab (I/S)?
Hvordan opretter man et interessentskab (I/S)? 

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at oprette et I/S. Der skal som nævnt være mindst to ejere, og disse kan både være personer eller virksomheder – også kaldet fysiske eller juridiske personer. Disse ejere hæfter personligt for virksomhedens eventuelle underskud. De hæfter desuden ubegrænset og solidarisk.  

Ved oprettelse af interessentskabet er der intet krav på selskabskapital. Der er desuden ingen pligt til at indsende årsrapport, så længe én af interessenterne, altså ejerne, er en fysisk person. SKAT kan dog kræve udarbejdelse af et årsregnskab. Generelt er et interessentskab en del simplere, når det kommer til krav og lovgivning, end kapitalselskaber. I et I/S skal der dog stadig udføres bogføring ifølge bogføringsloven. Når det kommer til at kigge på fordele og ulemper ved et interessentskab, er det også relevant at vide, at der hverken er krav om vedtægter, stiftelsesdokument eller lignende papirarbejde. Der kan dog i nogle tilfælde være behov for en interesseskabskontrakt, som bruges, når virksomheden skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Denne registrering er nødvendig, hvis interessentskabet skal have et CVR-nummer – altså hvis det er momspligtigt.  

For at oprette og registrere et I/S, skal du gå ind på Virk.dk, vælge “Start Virksomhed” og klikke “Start”. Du skal logge ind med dit NemID, så sørg for at have det klar. Herefter kommer du igennem flere sider, hvor du blandt andet skal acceptere betingelser og vælge hvilken virksomhedsform, du vil oprette. Du vil også blive bedt om at udfylde forskellige oplysninger. Når du er færdig med oprettelsen og registreringen er fuldført, vil du modtage en mail, og du ejer nu et I/S. 

Hvis I ikke skal være momspligtige og derfor ikke behøver et CVR-nummer, behøver virksomheden faktisk ikke at registreres formelt. I det tilfælde er det nok, at de involverede partnere aftaler at arbejde sammen om et projekt. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den personlige hæftelse kan gøre interessenterne økonomisk sårbare. Desuden kan de meget begrænsede krav fra lovgivningen også betyde, at interne regler kan skabe forvirring blandt ejere. Det er derfor stærkt anbefalet, at man udarbejder en interessentskabskontrakt, så der er klare regler, der gælder for ejerne i interessentskabet. 

Fordele og ulemper ved et interessentskab (I/S) 

Der er en række fordele og ulemper ved et interessentskab, som man bør sætte sig godt ind i, inden man vælger et I/S som sin virksomhedsform.  

Fordele 

Et I/S har nogle fordele, der gør, at det er en god valgmulighed for nogle personer. Undersøg, om følgende fordele passer til dine behov, inden du starter et interessentskab. 

  1. Det er simpelt at oprette et interessentskab, og det kræver ikke særlig meget papirarbejde. Stiftelsen kan i princippet ske allerede, når man har aftalt et samarbejde med sin(e) medejer(e) 
  2. Der er intet kapitalkrav, hvilket gør det til en billig måde at starte virksomhed på, og desuden gør det tilgængeligt for flere mennesker 
  3. Med den solidariske hæftelse i et interessentskab, er I som ejere fælles om at betale for selskabets forpligtelser, hvilket kan være en fordel i nogle sammenhænge 
  4. Et interessentskab kan bruges som forum imellem personer og virksomheder, der skal have et mere omfattende og længerevarende samarbejde 
  5. Der er intet krav om indsendelse af et årsregnskab 

Ulemper 

Selvom der er mange fordele ved at stifte et interessentskab, er der også en række ulemper, man bør sætte sig godt ind i. Hvis disse står for meget i vejen for dine planer for en virksomhed, er et interessentskab højst sandsynligt ikke det rette valg for dig. 

  1. Interessenterne af et I/S hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens økonomiske forpligtelser. Det betyder altså, at du kan risikere at hæfte for dit interessentskabs gæld med hele din egen personline formue. Det er dog muligt at begrænse personlig hæftelse som interessent, hvis man er ejer igennem et selskab med begrænset hæftelse, som f.eks. et aktie- eller anpartsselskab 
  2. Med den solidariske hæftelse i et interessentskab, løber du en risiko for at ende med at betale virksomhedens fulde gæld alene, hvis medejeren/medejerne ikke kan betale 
  3. Man skal være mindst to personer for at kunne oprette et interessentskab, og du vil derfor være nødt til at finde en partner, hvis du ikke har en. Alternativt kan du vælge at stifte en enkeltmandsvirksomhed i stedet 
  4. Mangel på krav om vedtægter og lignende dokumenter for virksomheden kan betyde, at der ikke er blevet aftalt faste regler og betingelser inden for virksomheden. Dette kan resultere i forvirring, uenigheder og konflikter blandt ejerne. Det er derfor anbefalet at udarbejde en interessentskabskontrakt 
  5. Et I/S bliver ofte anset som mindre seriøst og mere risikabelt udadtil i forhold til f.eks. et anpartsselskab. Dette kan gå ud over jeres chancer for at få kunder, samarbejdspartnere og lignende 

Interessentskab og skat (I/S) 

Interessentskab og skat (I/S)
Interessentskab og skat (I/S) 

Som ejer af et interessentskab er det vigtigt at have styr på reglerne for skat. Selvom et interessentskab er en selvstændig juridisk person, er det dog ikke et selvstændigt skattesubjekt, og beskatningen foregår derfor ifølge personskattereglerne. Det er altså ejerne og ikke selve interessentskabet, der skal betale skat. Ejerne beskattes for deres andel af indkomsten i selskabet. Hvor meget, I som ejere beskattes, har ikke noget at gøre med, hvor meget I betaler jer selv i løn, men nærmere, hvor stort interessentskabets skattepligtige overskud er. 

Det er muligt at vælge at betale skat gennem andre ordninger, hvis man ikke vil benytte sig af personskattereglerne. En af valgmulighederne er at benytte virksomhedskatteordningen. Ifølge denne ordning sker der en foreløbig beskatning af virksomhedens overskud for året med en skattesats, der følger skattesatsen for selskaber, hvilket på nuværende tidspunkt ligger på 22%. Ved valg af virksomhedsskatteordningen er det også muligt at få et opsparet overskud i interessentskabet, da man kan vælge at “gemme” pengene, der er tilovers før topskatten træder i kraft. Dette kaldes et opsparet overskud og kan være en fordel, da overskuddet kan benyttes, hvis selskabet rammer en nedgangsperiode med en lavere indkomst. Virksomhedskatteordningen giver derfor mulighed for at opnå en skattefordel. Den medfører dog et krav om udarbejdelse af årsregnskab, hvor privat- og virksomhedsøkonomi er klart opdelt. 

Som sidste mulighed kan man også vælge at betale skat ifølge kapitalafkastordningen. Denne giver nogle af de samme fordele som virksomhedsskatteordningen, men er mere enkel. Ordningen giver dig muligheden for at betale skat af en del af virksomhedens indkomst som kapitalindkomst. Du kan på denne måde få fradragsret for dit interessentskabs renteudgifter og spare skat. Læs mere om SKAT her

Løn i et interessentskab (I/S) 

Der er forskellige ting, der er værd at vide, når det kommer til løn i et interessentskab. Som nævnt har størrelsen på det beløb, du giver dig selv i løn ikke nødvendigvis noget at gøre med den skat, du skal betale, da det er overskuddet i selskabet, der beskattes og ikke din personlige løn. Sørg for at lave en realistisk forskudsopgørelse, så der trækkes det rigtige i skat, og juster opgørelsen løbende, hvis der sker ændringer i interessentskabets indkomster. Hvad interessenterne i jeres I/S skal have i a conto løn, er noget I bør angive i jeres interessentskabskontrakt.