Enkeltmandsvirksomhed

Hvis du har en god idé til en virksomhed eller gerne vil være selvstændig, er en enkeltmandsvirksomhed muligvis vejen frem. En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, der er karakteriseret ved kun at have én stifter og én ejer. Denne ejer er personligt ansvarlig for alle virksomhedens forpligtelser. I modsætning til mange andre former for selskaber, er der ved en enkeltmandsvirksomhed ikke noget krav til startkapital, hvilket gør det til et oplagt valg for mange. Det er desuden både muligt og relativt uproblematisk at ændre sin virksomhedsform senere til eksempelvis et anpartsselskab (Aps), hvis en enkeltmandsvirksomhed ikke længere er den bedste løsning for dig. 

Der er selvfølgelig både fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed, og det er en god idé at lære mere om hele processen og reglerne, inden du giver dig i kast.  

Hvordan opretter man en enkeltmandsvirksomhed? 

Hvordan opretter man en enkeltmandsvirksomhed?
Sådan opretter man en enkeltmandsvirksomhedd

Det er relativt simpelt og hurtigt at oprette en enkeltmandsvirksomhed, fordi der hverken er stillet krav til indskud eller årsregnskab. Vær dog opmærksom på, at du generelt skal søge om speciel tilladelse til at oprette din virksomhed, hvis du modtager offentlig forsørgelse som f.eks. kontanthjælp. Hvis du er på SU, kan du til gengæld godt oprette en enkeltmandsvirksomhed. Følg disse trin og opret en enkeltmandsvirksomhed nemt og hurtigt: 

 1. For at starte skal du finde dit NemID frem og gå ind på virk.dk, hvorefter du skal klikke på “Start virksomhed” 
 2. Du skal så trykke på “Start” og bruge dit NemID til at logge ind 
 3. Accepter betingelserne, når du har læst dem alle igennem og er sikker på, at du er enig med dem 
 4. Vælg nu “Personligt ejede virksomheder” 
 5. Klik på “Enkeltmandsvirksomhed”. Du kan nu begynde på registreringen af din virksomhed 
 6. Indtast dine oplysninger og sæt flueben ved de tal, du forventer, der kommer til at passe på din virksomhed, tryk “Næste” og fuldfør din registrering 
 7. Du vil modtage en mail, og du kan så gå videre og bestille NemID til virksomheden, vælge en NemKonto og oprette en digital postkasse for din enkeltmandsvirksomhed 

Når du er færdig med denne proces, ejer du en enkeltmandsvirksomhed. Du kan så give dig i kast med at lave en forretningsplan samt de mange andre praktiske opgaver, der følger med at drive en enkeltmandsvirksomhed. 

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed 

Der er forskellige fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed, som er værd at overveje, inden du beslutter dig for at oprette en. Disse kan du bruge til at bestemme, om det er det rette valg for dig. 

Fordele 

Der er flere gode grunde til at vælge at oprette en enkeltmandsvirksomhed frem for f.eks. et iværksætterselskab eller et anpartsselskab. På følgende liste, kan du læse dig til forskellige fordele ved en enkeltmandsvirksomhed: 

 1. Det er både gratis, hurtigt og nemt at oprette en enkeltmandsvirksomhed. 
 2. I en enkeltmandsvirksomhed er der ingen lovkrav om ledelse, revision og om offentliggørelse af regnskab. 
 3. Du har fuld råderet over økonomien i din virksomhed. 
 4. Din enkeltmandsvirksomhed er en del af din personline indkomst og formue, og over- og underskud indgår i din selvangivelse som personlig indkomst.  
 5. Et underskud i din enkeltmandsvirksomhed kan trækkes fra din eller din ægtefælles lønindkomst. 

Ulemper 

Selvom der er mange fordele ved en enkeltmandsvirksomhed, er der også en række ulemper, du bør sætte dig ind i, inden du starter. På følgende liste, kan du læse dig til forskellige ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed i forhold til at drive din virksomhed i et selskab: 

 1. Hvis du vil sælge din enkeltmandsvirksomhed eller lave et generationsskifte, kan det blive dyrt for dig. 
 2. Det er ikke muligt at få nye ejere ind i din enkeltmandsvirksomhed. 
 3. Hvis virksomheden har underskud, kommer du personligt til at hæfte for det. Dette er ubegrænset, og betyder altså at du kommer til at hæfte med alt, hvad du ejer. 
 4. Du kommer til at betale topskat, hvis din enkeltmandsvirksomhed har et stort overskud. 
 5. Du har ikke mulighed for at investere i aktier eller andre virksomheden gennem din enkeltmandsvirksomhed, da sådanne investeringer vil blive anset som værende din egen personlige investering. 
 6. Lån til en enkeltmandsvirksomhed gør at du hæfter personligt. Læs om Lån til virksomhed her.

Enkeltmandsvirksomhed og skat 

Enkeltmandsvirksomhed og skat
Enkeltmandsvirksomhed og SKAT

Som virksomhedsejer er det altid enormt vigtigt at have styr på økonomien og sørge for, at tingene bliver gjort på den rette måde i forhold til lovgivningen. Det gælder selvfølgelig også ejere af enkeltmandsvirksomheder, og reglerne for skat er derfor gode at have styr på. Husk desuden, at du skal momsregistreres, hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. på 12 måneder. 

I din enkeltmandsvirksomhed skal du betale skat af dit overskud. Det vil altså sige dine indtægter fratrukket dine udgifter. Som udgangspunkt er dine indtægter dit salgsbeløb fratrukket momsen. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed skal du desuden altid huske på, at du deler din formue med virksomheden, og det er især relevant i forhold til skat. Det betyder f.eks., at hævninger i din enkeltmandsvirksomhed ikke har nogen betydning for betaling af skat. Dette gælder også, når du hæver penge på din firmakonto, som du altså heller ikke behøver at indberette til SKAT. 

Hvis du skulle stå i en situation, hvor dine udgifter er højere end dine indtægter, betyder det, at du har et underskud. Dette underskud kan du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed trække fra din egen personlige indkomst. Husk også, at du i din forskudsopgørelse skal indberette, hvad du forventer at få i overskud på din enkeltmandsvirksomhed. Denne forskudsopgørelse kan du også ændre på i løbet af året, så den skat, du betaler, bliver mere præcis. På baggrund af din registrering af dit forventede overskud, sender SKAT dig 10 girokort løbende, og disse kommer tilsammen til at udgøre den skat, du skal betale af dit overskud. Disse betaler du løbende og på denne måde bliver din skat betalt løbende igennem året lidt ligesom for en almindelig lønmodtager. Du kan selv vælge, om du betaler girokortene fra din virksomheds konto eller din private. Ved slutningen af året kan dit endelige overskud blive gjort op, og det bliver registreret i din selvangivelse. Så bliver den endelige skat beregnet, og du kan så ende med at få en restskat eller skat tilbage, alt efter om dit overskud endte med at være større eller mindre, end hvad du havde forskudsregistreret. 

Nogle virksomhedsudgifter kan trækkes fra i din skat. F.eks. hvis du har købt varer til din enkeltmandsvirksomhed. Dette gælder også varer, du har købt senest 6 måneder inden virksomheden blev oprettet, så længe du ikke har brugt dem privat. Disse kan du så bogføre under din virksomheds startdato. Har du haft andre typer af udgifter i forbindelse med stiftelsen af din enkeltmandsvirksomhed, som f.eks. advokat eller revisor, kan du desværre ikke trække disse udgifter fra i skat

Løn i en enkeltmandsvirksomhed 

Som ejer af din egen virksomhed skal du selv sørge for, at du får løn. Det er en af de ting, der både kan spille ind som fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed. Alt efter, hvor god du er til at holde styr på din virksomheds regnskab, behøver det ikke at være en stor udfordring at udregne din løn, men i forhold til at være en lønmodtager i en anden virksomhed, er det noget mere tidskrævende.  

I en enkeltmandsvirksomhed gælder det som oftest, at virksomhedens overskud er betegnet som din løn. For at kunne regne dette overskud ud, er det derfor ekstremt vigtigt, at du holder godt styr på økonomien. Sørg for at føre detaljeret regnskab over både indtægter og udgifter i din virksomhed, så du kan finde frem til dit præcise overskud. Dette overskud svarer til at være din løn før skat. Det er altså dette overskud, der skal beskattes, og resten af beløbet efter skat kan du så overføre til dig selv som din løn.