SMBA – Selskab med begrænset ansvar

Et SMBA – Selskab med begrænset ansvar – hører ind under betegnelsen: virksomheder med begrænset ansvar (v.m.b.a.).  
 
Virksomheder med begrænset ansvar er omfattet af en lov, der omhandler visse erhvervsdrivende virksomheder, som er en registreringslov. Der er meget få lovkrav til kapital, ledelsesforhold osv.  

Betegnelsen af en virksomhed med begrænset ansvar omfatter: 

 • Selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a.) 
 • Andelsselskaber med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 
 • Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.) 

I Danmark har det siden 1. januar 2014 ikke været muligt at stifte nye SMBA – Selskab med begrænset ansvar. Har du et allerede eksisterende SMBA – Selskab med begrænset ansvar – kan det deltage i en fusion eller en spaltning.  
 
Af overordnede krav til virksomheder med begrænset ansvar er, at der ikke er noget krav om kapital. Deltagerne hæfter ikke personligt for en registreret virksomhed med begrænset ansvars forpligtelser – det er kun formuen, der hæfter – altså det begrænsede ansvar. 
 
Uanset kapitalindskud er der lige stemmeret for deltagerne i en virksomhed med begrænset ansvar. 

Hvordan opretter man et Selskab med begrænset ansvar (SMBA)? 

SMBA – Selskab med begrænset ansvar
SMBA – Selskab med begrænset ansvar

Siden 1. januar 2014 har det ikke været muligt at oprette et Selskab med begrænset ansvar (SMBA). Men hvis du vil oprette en anden form for virksomhed med begrænset ansvar (v.m.b.a.) – det kan være et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) eller en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.), skal du registrere en række oplysninger på erhvervsstyrelsens hjemmeside.  
 
Helt konkret stifter du en virksomhed med begrænset ansvar ved at underskrive et stiftelsesdokument eller udarbejde virksomhedens gældende vedtægter. Når du registrerer en virksomhed med begrænset ansvar, skal du gøre det på virk.dk.  
 
På virk.dk skal du logge ind med NemID for at gennemføre registreringen, og du skal indsende dokumentation i form af virksomhedens stiftelsesdokument eller virksomhedens gældende vedtægter. 
 
Når du registrerer en virksomhed med begrænset ansvar, skal du oplyse følgende: 

 • Virksomhedens navn, adresse og kommune  
 • Datoen for virksomhedens stiftelse 
 • Virksomhedens branche og bibranche 
 • Medlemmer af ledelsen 
 • Hvem der er tegningsberettiget for virksomheden 
 • Virksomhedens formål 
 • Virksomhedens regnskabsår 
 • Registrering af revisor, hvis virksomheden har valgt at få lavet revision  
 • En bekræftelse af, at virksomheden har mindst to deltagere, og at økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på deltagernes andel af kapitalen 

Der er en takst for registrering af stiftelser hos Erhvervsstyrelsen. Det koster dig 670 kr. at registrere en virksomhed med begrænset ansvar – altså enten et andelsselskab med begrænser ansvar (a.m.b.a.) eller en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.). 

Fordele og ulemper ved et SMBA 

Der findes flere forskellige fordele og ulemper ved at eje et SMBA – Selskab med begrænset ansvar. 
 

Men da det ikke længere er relevant at kigge på, fordi du ikke længere kan oprette et SMBA, kigger vi her på fordele og ulemper, som er vigtige at kende, hvis du overvejer, om det er noget for dig at oprette en virksomhed med begrænset ansvar.  
 
Herunder kan du se fordele og ulemper ved en virksomhed med begrænset ansvar, så du har et bedre udgangspunkt, når du skal vurdere, om du er interesseret i at oprette en virksomhed med begrænset ansvar.  

Fordele 

Der er flere fordele ved at stifte en virksomhed med begrænset ansvar frem for andre typer selskaber. Her får du fem fordele ved at oprette en virksomhed med begrænset ansvar: 
 
1. Der er ingen kapitalkrav 

2. Der kan være flere deltagere – altså fri ind- og udtræden af virksomheden 

3. Deltagerne i virksomheden hæfter ikke personligt for en registreret virksomhed med begrænset ansvars forpligtelser – det er kun formuen, der hæfter – altså det begrænsede ansvar 

4. Uanset evt. Kapitalindskud fra deltagerne i virksomheden, er der lige stemmeret. 

5. Det er i nogen tilfælde muligt at fravælge revision 

Ulemper 

Der er dog også ulemper ved at stifte en virksomhed med begrænset ansvar frem for andre typer selskaber. Her får du fem ulemper ved at oprette en virksomhed med begrænset ansvar: 

1. Som udgangspunkt skal du indsende en årsrapport. Det kræver tid og ressourcer. 

2. Ejer du et allerede eksisterende SMBA – selskab med begrænset ansvar – (som man ikke længere kan oprette), er der nok nogen, der vil se skævt til dig, hvis det opdager det. Et SMBA er nemlig gennem historien blevet brugt til en del svindlerselskaber. De har et dårligt ry i dag, for at sige det mildt. 

3. Man skulle have to stiftere for at stifte et SMBA, da det var en mulighed. Det var der nogen, der anså som en ulempe.  

4. Ejer du en allerede eksisterende SMBA, kan det være, at du støder på virksomheder eller lign., som ikke ønsker at handle med dig eller sælge dig ydelser på kredit på grund af din selskabsform og det ry, den har. Vil du sende et mere seriøst signal, så undersøg, hvordan du kan ændre selskabstype. 

5. En ulempe ved et SMBA er, at der ikke er nogen skattefri omdannelse. Det er muligt med et ApS eller et A/S, men ikke med et SMBA. Hvis det skal omstruktureres, bliver ejerne beskattet, som om at virksomheden var blevet solgt. Det kan være et stort beløb, hvis du ejer et større selskab, det er et SMBA. 

SMBA og skat 

Der gælder de samme regler for virksomheder med begrænset ansvar, som der gælder for ApS og A/S, men for en virksomhed med begrænset ansvar er der dog ikke krav om årsrapport.  
 
Har du et anpartsselskab, har du en selvstændig juridisk enhed, hvor beskatningen sker i anpartsselskabet.  
 
Rent juridisk og formelt bliver du ansat i selskabet og får løn fra din virksomhed med begrænset ansvar, hvilket gør, at beskatningen sker som almindelig personlig indkomst. Bliver der udbetalt udbytte af årets overskud fra selskabet til dig, bliver det beskattet. 

Løn i et SMBA 

Er du ejer af et Selskab med begrænset ansvar (SMBA), som du får udbetalt løn fra, skal du betale skat som alle andre skattepligtige danskere. Det vil sige A-skat og AM-bidrag.  
 
Din virksomhed med begrænset ansvar bliver beskattet for sig. 
 
En ulempe ved at eje et allerede eksisterende Selskab med begrænset ansvar (SMBA) er, at det ikke er muligt at fratrække et underskud i din personlige indkomstskat, ligesom det er med en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S.