3 gode grunde til, at du bør have et holdingselskab

  • af
3 gode grunde til, at du bør have et holdingselskab

Et holdingselskab er et selskab, der ejer anparter eller aktier i et andet selskab. Der er en række fordele ved at stifte et holdingselskab. Her får du 3 grunde til, at det kan være en god idé for dig.

Holdingselskabet er ikke en speciel selskabsform, men en betegnelse for en virksomhed, der ejer aktier eller anparter i et andet selskab. Typisk er holdingselskabet et anpartsselskab. I visse tilfælde kan det være en god idé at stifte holdingselskabet, før du stifter det reelle selskab, så det ikke er dig som ejer, der stifter det personligt.

Vær opmærksom på, at det næsten altid er en god idé at kontakte en advokat, hvis du overvejer at stifte et holdingselskab, da du derigennem kan få juridisk rådgivning omkring, hvad der er den bedste løsning i din eller jeres situation.

Tag eksempelvis fat i advokatvirksomheden Nemadvokat. De vil kunne hjælpe dig videre og besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med fordele og ulemper ved at stifte et holdingselskab.

#1: Stift driftsselskabet via holdingselskabet

Når du stifter et holdingselskab i forbindelse med stiftelsen af et driftsselskab, kan du slippe for at indskyde de 40.000 kr., der kræver, to gange. Du kan lade selskabskapitalen i dit holdingselskab føres videre ind i driftsselskabet, så den samme kapital anvendes to gange.

Du behøver altså kun at indbetale 40.000 kr. én gang, når du stifter dit holdingselskab, hvorefter du kan stifte driftsselskabet med det samme indskud.

Det skyldes, at du bruger pengene i holdingselskabet til at stifte et driftsselskabet med, hvorefter de overføres til selve driftsselskabet. Værdien i dit holdingselskab er efterfølgende anparten i driftsselskabet, som har en egenkapital på 40.000 kr.

Herudover skal du dog tage højde for, at der også er stiftelsesomkostninger forbundet med opstart af et ApS, som du skal betale to gange. Eksempelvis i gebyr til Erhvervsstyrelsen. 

#2: Minimér risiko ved stiftelse af holdingselskab

Når et selskab fordeler store dele af overskuddet til holdingselskaberne, bliver pengene isoleret, og der vil være en lavere risiko for tab ved eksempelvis en retssag. Hvis tabet er ekstraordinært, kan det have den konsekvens, at driftsselskabet er nødt til at dreje nøglen om.

Ved at have spredt overskuddet mellem holdingselskaberne, vil overskuddet ikke gå til at dække omkostninger ved eksempelvis en tabt retssag, da kreditorerne som udgangspunkt ikke kan kræve dækning for tab i holdingselskabets midler.

Driftsselskabet vil gå konkurs, men overskuddet vil være beskyttet, og de kan eventuelt bruges til at starte et nyt driftsselskab op igen.

#3: Der opnås en større fleksibilitet

Hvis et holdingselskab ejer mere end 10 % af driftsselskabet, kan overskuddet overføres til holdingselskabet, uden der skal betales skat af det. Er der flere ejere i ejerkredsen, der hver især har et holdingselskab, der ejer mere end 10 %, er det muligt selv at beslutte, hvor meget der skal overføres.

Groft sagt, kan det være en fordel, da holdingselskaberne efterfølgende kan investere pengene, uden der sker en personlig beskatning. Du bør konsultere en advokat eller revisor, såfremt du vil benytte dig af denne mulighed, da det kræver en vis form for juridisk indsigt i konstruktionen af holdingselskaberne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *